PERRIER-JOUËT

Client: Perrier-Jouet | Agency: Maßgeschneidert | Producer: Sasa Tomic | Director: Tamás Kiss | Camera: Tamás Kiss & Sasa Tomic | Editor: Támas Kiss